loader image

SUCCESVOL CONGRES

EEN FRIESE

WIND

door
Jeugdzorg

0 +
Bezoekers
0 +
Sprekers
0 +
Workshops

CONGRES

EEN FRIESE

WIND

door
Jeugdzorg

Snel delen!

Het is al langer duidelijk dat we het anders willen in de jeugdzorg, de vraag is hoe dan? En wie kan dat doen?

Dit congres brengt alle bevlogen en betrokken professionals bij elkaar en creëert zo een lerend platform waaruit nieuwe mogelijkheden ontstaan. De line-up is multidisciplinair en verrassend in haar samenstelling.

Psychologie, rechten, wetenschap, onderwijs en politiek komen samen, om verbinding te leggen en te inspireren.

Workshopthema's

OPLOSSINGEN

Door kennis & ervaring

DELEN

Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie en gespecialiseerd in angstregulatie, spreekt over het effect van emoties bij hulpverleners in haar keynote ‘Met de rug tegen de muur: over verlamming bij zorgverleners’. Juriste Jolanda ter Avest inspireert vanuit haar praktijk als advocaat mediator over kwetsbaarheid in familierecht en vertrouwen in samenwerking. Resie Bessems belicht het onderwijsperspectief vanuit haar ervaring als opleider, manager en systeemtherapeut in haar prikkelende lezing “Over onderwijs, passie en ….. egels” en innovator en klinisch psycholoog Bernard Maarsingh verrast ons met science fiction van de zorg met als motor “de kracht van liefde”.

In de middag bieden we lezingen, workshops en minidocumentaires vanuit de verschillende invalshoeken, door professionals veelal in combinatie met ervaringsdeskundigen. Het belooft een bijzondere dag te worden, waarbij kennis uit de verschillende ‘windstreken’ bij elkaar komt.

Een veelzijdig programma op een mooie locatie, voor professionals uit het hele land, met een Fries tintje.

Kom ook!
Inspirerend

Onze

SPREKERS

Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie en gespecialiseerd in angstregulatie, spreekt over het effect van emoties bij hulpverleners in haar keynote ‘Met de rug tegen de muur: over verlamming bij zorgverleners’. Klinisch psycholoog Bernard Maarsingh verrast ons met een lezing over de liefde en juriste Jolanda ter Avest inspireert vanuit haar juridische praktijk over vertrouwen in samenwerking. Resie Bessems houdt een prikkelend en warm pleidooi voor de kracht van samenwerken tussen onderwijs en zorg voor jeugd.

Verder bijdragen van klinisch psychologen, psychiaters, gezinsvoogden, ervaringsdeskundigen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, social workers, jeugdhulpverleners, vaktherapeuten, pedagogen, artsen, POH-GGZ, POH-Jeugd, praktijkondersteuners, onderzoekers, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, advocaten.

Voor iedereen die met kwetsbare gezinnen (volwassenen en jeugdigen) te maken hebben: medewerkers van wijkteams en gemeenten, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, raadsonderzoekers, jeugdverpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, advocaten, rechters, politieagenten, huisartsen, ggd-artsen, kinderartsen, praktijkondersteuners, professionals in het lager en voortgezet onderwijs en de kinderopvang, beleidsmakers en politici.

Diversiteit aan sprekersCamie Bonger

PROGRAMMA

&WORKSHOPS

Uitklappen +
 • Programma


 • Workshopronde 1

  14.00 - 14.45

 • Workshopronde 2

  15.15 - 16.00

 • DAGVOORZITTER

 • Vluchten, vechten en verlammen Als je een angstige en (levens)bedreigende situatie meemaakt, kun je overlevingsreacties vertonen. Iedereen kent wel deze reacties: vluchten of vechten. Maar je kunt ook bevriezen of verlammen. Je staat dan aan de grond genageld, bent verlamd van angst, of verstijfd van schrik.

 • Ouders met een psychische kwetsbaarheid moeten vaak veel overwinnen om volwaardig ouder te mogen zijn. Er wordt veel voor hen ingevuld vanuit vooroordelen zonder voldoende (specifieke) kennis. Hulpverleners en rechters vinden het lastiger zich te verhouden tot deze groep ouders en kiezen vaak liever het zekere voor het onzekere. Dat maakt ouders en kinderen nóg kwetsbaarder, omdat de aandacht veelal uitgaat naar hun onmogelijkheden in plaats van naar hun mogelijkheden. Aandacht voor het sociale perspectief van waaruit we kijken naar deze groep is hard nodig.
  Juridisch

 • Resie houdt een prikkelend en warm pleidooi voor de kracht van samenwerken tussen onderwijs en zorg voor jeugd.
  Onderwijs
  Samenwerken
  Systeemgericht

 • Gezondheid en science fiction. Gezondheid lijkt de afgelopen jaren alleen maar over besmettingen en ziekenhuizen te gaan, over corona en intensive care, maar op dit moment al – en in de nabije toekomst helemaal – gaan we hele andere dingen zien. Gezondheid wordt een beetje zoals je een abonnement neemt op Netflix, je mobiele telefoon en de tv, ‘healthy living as a service’. Het zal minder gaan om ziekte en veel meer om gezondheid en allerlei kennisgebieden gaan elkaar kruisen; biologie en neurologie gaan samen met statistiek, big data en gedragswetenschap. De telefoon gaat ons helpen, zodat we letterlijk de huisarts in de achterzak hebben en allerlei vormen van toegevoegde realiteit helpen ons om de hersenen te trainen en fit te houden, letterlijk tot op celniveau. Die toegevoegde realiteit gaan we meemaken in deze lezing.

 • Workshops, minisymposia en minidocumentaires

 • Gesloten Jeugdzorg staat onder druk. Het is niet de oplossing gebleken. Toch zijn er genoeg kinderen waar we ons als hulpverleners machteloos bij voelen: ze zijn niet gemotiveerd, vertonen agressie, gaan niet naar school, lopen weg, etc. Wat zijn duurzame alternatieven voor deze kinderen? Zijn er ambulante vormen die wél aansluiten? En als kinderen toch ergens moeten wonen, hoe richt je dat dan op zo’n manier in dat ze er niet meer weg hoeven, hoe moeilijk hun gedrag ook is, zónder ze op te sluiten? En wat vraagt deze beweging van jou?
  Bescherming & veiligheid
  Cliëntperspectief
  Management & beleid
  Locatie
  Kleedkamer 15

 • In deze workshop wordt aan de hand van videobeelden uit de praktijk de samenwerking tussen gezin, school en hulpverlening toegelicht.
  Onderwijs
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Kleedkamer 17

 • Op zelfdoding rust een taboe. Praten is niet alleen nodig om dat taboe te verminderen maar ook om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Wat weten we over suïcidaliteit bij jongvolwassenen en wat kun je horen als je luistert naar een jongvolwassene die denkt aan zelfdoding?
  Bescherming & veiligheid
  Locatie
  Stadszaal 1

 • Jumping to conclusions De zorg staat onder druk. Zorgverleners liggen onder een vergrootglas, de kwetsbare zwangere idem dito. Wet en regelgeving, protocollering, documentatie en samenwerkingsafspraken maken het zorggeven niet eenvoudig. Hoe nemen we waar? Neigen wij niet om op grond van weinig informatie tot een vaststaand oordeel te komen? En hoe gaat het eigenlijk met moeder en kind? Jumping to Conclusions past de jas van deze tijd maar hoe willen de zorgverleners zorg geven?
  Cliëntperspectief
  Locatie
  Champagnebar

 • Trauma wordt vaak niet erkend als onderliggende oorzaak, of de situatie waarin deze jeugdigen verblijven wordt omschreven als te instabiel voor behandeling. Je kunt met deze jeugdigen wel degelijk starten met traumabehandeling. Maar hoe pak je dat aan? In deze workshop wordt stilgestaan bij het doorbreken van deze impasse door het gebruik van de Slapende Honden methode.
  Systeemgericht
  Locatie
  Stadszaal 2

 • In deze workshop wordt verder stilgestaan bij het verschijnsel ‘zorgverlamming’ bij hulpverleners: het gevoel dat je niets kunt doen bij een ‘complexe’ of crisogene cliënt. We geloven in jouw kennis en kracht als hulpverlener en willen dat je die optimaal gaat inzetten.
  Cliëntperspectief
  GGZ
  Samenwerken
  Locatie
  Boekenzaal

 • Samen met een oud cliënt van Horizon Begeleiding gaan we zijn verhaal delen. Dit is een verhaal van uitzichtloosheid naar toekomstperspectief. Waarbij deze jongen van thuiszitter zonder perspectief heeft toegewerkt naar administratief medewerker bij justitie.
  Cliëntperspectief
  Onderwijs
  Locatie
  Kleedkamer 19

 • De Jeugdbescherming is regelmatig in het nieuws. En velen hebben een mening over de Jeugdbescherming. Wat doet de Jeugdbescherming eigenlijk? Waartoe is er Jeugdbescherming. Vanuit welke opdracht? Door wie? Met wie wordt er samengewerkt en waartoe en wat is daarvoor nodig.
  Bescherming & veiligheid
  Cliëntperspectief
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Kleedkamer 2

 • Menselijk gedrag en hersenontwikkeling zijn complexe processen. Het is een continu samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Onze overleving en gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden.
  GGZ
  Locatie
  Podium Middenzaal

 • Jongeren flirten er online op los! En daar is helemaal niets mis mee. Maar weet jij waar je op moet letten, om jongeren veilig online te laten zijn? Wat de verschillende vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn, én de gevolgen hiervan?
  Bescherming & veiligheid
  Cliëntperspectief
  Onderwijs
  Samenwerken
  Locatie
  Kleedkamer 11

 • De Gezinsadvocaat regisseert en coördineert het gehele scheidingsproces voor, tijdens en na de scheiding. Bij de start van de scheiding wordt door het duo de Gezinsadvocaat (een advocaat en een gedragswetenschapper) ingeschat wat het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen.
  Cliëntperspectief
  Juridisch
  Samenwerken
  Locatie
  Kleedkamer 1

 • PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken.
  Bescherming & veiligheid
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Kleedkamer 18

 • Zelfcompassie soft? Welnee. Het is geen wollen dekentje. De wetenschap laat zien: een ‘zachte kant’ met keiharde gevolgen. Het is een manier om je eigen oordelen over jezelf en de ander te herkennen en ze niet zo serieus te nemen. En daarmee je oordelen de wind uit de zeilen te halen. Dat heft de belangrijkste hindernis in de behandelrelatie op.
  GGZ
  Samenwerken
  Locatie
  LEO

 • @ease Leeuwarden. Waar staat @ease voor, missie en visie Waarom Peer to Peer, Mental Health
  Cliëntperspectief
  Onderwijs
  Locatie
  Bovenfoyer

 • Werkt u met stellen, of heeft u dat altijd al willen doen, dan is deze workshop PReT onontbeerlijk. Serieuze relatieproblemen worden door speelse interventies humorvol uitvergroot. Dit alles onder het motto ‘ideaal zal het nooit worden, dus tel uw zegeningen.’ Vanuit warmte, humor en uitdaging komen we snel tot de kern en komen stellen in beweging.
  Systeemgericht
  Locatie
  Podium Middenzaal

 • Als de jeugdbescherming in beeld komt, dan is er al veel gebeurd, soms is het een laatste kans. Hoe grijp je die?
  Bescherming & veiligheid
  Samenwerken
  Locatie
  Kleedkamer 19

 • Door in de yoga te werken aan de deugd 'samenwerking', ontdek je hoe je deze 'innerlijke schat' kunt toepassen in je leven. Het kan je helpen om krachtig en positief in het werk te staan.
  Samenwerken
  Locatie
  Kleedkamer 11

 • In deze unieke lezing spreken een ervaringsdeskundige en een psychotherapeut/onderzoeker op het gebied van OCD (ook een dwangstoornis genoemd) over het klachtenbeeld, de richtlijnbehandelingen en een nieuwe behandeling, de Inference Based Approach (IBA).
  Cliëntperspectief
  Eerstelijns
  GGZ
  Locatie
  Boekenzaal

 • Als inhoudelijk gedreven onderwijsbestuurder en tevens ervaringsdeskundige neemt Gerlotte jullie graag mee in de ‘speciale’ mogelijkheden van en in de ‘gewone’ school, de kansen van heterogeniteit en de trend richting inclusiever onderwijs.
  Management & beleid
  Onderwijs
  Locatie
  Kleedkamer 17

 • Organisaties zijn geen machines, maar levende systemen. Ze zijn net als mensen gevoelig en ontvankelijk voor stress en zullen daar op een vergelijkbare manier op reageren. Wat is de impact van trauma en stress op het functioneren van organisaties, en hoe kan je dit herkennen? En vervolgens, wat kan je doen om dit te voorkomen dan wel te herstellen?
  GGZ
  Management & beleid
  Systeemgericht
  Locatie
  Kleedkamer 2

 • Als je werkt met mensen liggen de dilemma's eigenlijk altijd wel voor het oprapen. Maar wat doe je er dan mee? Soms is de kluwen wel erg ingewikkeld om te ontrafelen. Moreel beraad is behulpzaam bij het nadenken over morele vragen. Je tovert er geen konijn mee uit een hoge hoed. Maar het geeft je een methode waarmee je vanuit jezelf, en vooral ook samen, aan de slag gaat met de dilemma's van de werkvloer.
  Ethiek
  Juridisch
  Locatie
  Stadszaal 1

 • In de film NIKKI laat Monique Nolte het leven zien van een "KOPP-kind", een meisje met een moeder met borderline. We zien het leven thuis en op school en het contact met hulpverleners. Het gaat vaak goed en soms behoorlijk mis. Hoe kunnen wij zorgen dat we kinderen als Nikki zo goed mogelijk helpen? Daarover valt veel te leren uit deze film.
  Cliëntperspectief
  Eerstelijns
  GGZ
  Onderwijs
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  LEO

 • Wanneer er thuis een onveilige situatie voor kinderen en/of hun ouders ontstaat doordat er sprake is van geweld en/of verwaarlozing kan het programma multisysteem therapie for child abuse and neglect (MST-CAN) worden ingezet. Dit betreft een zeer intensief outreachend behandelprogramma waarin gebruik gemaakt wordt van evidence based behandelingen voor zowel ouders als kind individueel en hen samen.
  Cliëntperspectief
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Stadszaal 2

 • Het nieuws maakt regelmatig melding van situaties die misgaan in de jeugdzorg, jongeren die in de knel komen doordat de hulpverlening niet goed is afgestemd tussen hulpverleners. De versnippering van verantwoordelijkheden, diverse geldstromen, uiteenlopende belangen, risico’s in beeldvorming en complexiteit van de zorg maken samenwerking spannend en lastiger dan gewenst.
  Management & beleid
  Samenwerken
  Locatie
  Bovenfoyer

 • De presentatie wordt gegeven door: Shawn Kavanagh (SKJ), gezinsvoogd bij JB - Noord, Trisha van Loenen - Berends (NVRG), familiebegeleider bij Simba Familiezorg en René Timmer, gezinshuisouder van gezinshuis De Schaapstreek in Sleen.
  Bescherming & veiligheid
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Kleedkamer 18

 • Elke jongere verdient het om Succesvol Uit Huis te gaan, ook jongeren die te maken hebben met jeugdzorg. Friso is zelf Uit Huis geplaatst en nu Succesvol. Jaren na zijn uithuisplaatsing heeft hij onderzocht welke momenten in een relatie belangrijk waren voor innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Wat is nou echt belangrijk om een helpende relatie met een jongere aan te gaan. En waardoor blijf je als professional gemotiveerd en geïnspireerd.
  Bescherming & veiligheid
  Cliëntperspectief
  Locatie
  Kleedkamer 2

 • Landelijk zijn er grote ontwikkelingen rondom de kind- en gezinsbeschermingsketen deze worden vorm gegeven binnen het programma Toekomstscenario. In proeftuinen wordt geëxperimenteerd met een samenwerking tussen de betrokken partijen in dit domein. Sociaal Domein Fryslân heeft één van de 5 nieuwe proeftuinen naar Fryslân (gemeente Heerenveen) gehaald!
  Bescherming & veiligheid
  Management & beleid
  Samenwerken
  Systeemgericht
  Locatie
  Champagnebar

 • Seksuele gezondheid omvat niet alleen het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen, maar ook het bevorderen van gezonde seksuele relaties en het welzijn van individuen en gemeenschappen. Jongeren met een migratieachtergrond kunnen echter te maken krijgen met taalbarrières, culturele en religieuze normen, en de stress van integratie in een nieuw land, wat allemaal van invloed kan zijn op hun toegang tot en gebruik van seksuele gezondheidsdiensten en informatie.
  Eerstelijns
  Locatie
  Kleedkamer 15


Diversiteit aan sprekers

INTERMEZZO

Dansvoorstelling psychose

door Anna Bonnema, Daimy Hermans, Fardou van der Leest en Marit Jellema 

Een korte dansvoorstelling over psychische kwetsbaarheid, in het bijzonder over psychose.

In dit stuk wordt de kijker meegenomen in de veranderende beleving die het waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. Hoe moeilijk het kan zijn om hulp te aanvaarden maar ook de kracht die hierin verborgen zit.

Samen sta je sterk. 

Schrijf je in!

TARIEVEN

KieN 5+1 KortinG actie!

Koop je tickets voor meerdere personen tegelijk,

dan krijg je elke 6e ticket GRATIS!

On site

€ 325,-

 • Inschrijfbalie
 • 23 maart 2023
 • De Harmonie

Leeuwarden, Fr

De Harmonie

Bezoekadres Stadsschouwburg De Harmonie

Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden

ACCREDITATIES

AANGEVRAAGD

Accreditatie is aangevraagd bij

FGzPt, VGCt, NVRG, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals: Praktijkondersteuners huisartsen somatiek.

Accreditatie is toegekend:

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) | 3 punten

SKJ-accreditatie | 5 punten
NVP-accreditatie | 5 punten
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP – ELP herregistratie | 6 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing GGZ | 5 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Jeugdverpleegkunde | 5 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Kinderverpleegkunde | 5 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Wijkverpleegkunde | 5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – Scholing verpleegkundig specialisten | 5 punten
LV POH-GGZ – Nascholing praktijkondersteuners | 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – Nascholing psychiatrie | 4 punten
Register Vaktherapie – Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd | 5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – K&J/OG herregistratie | 5 punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – K&J/OG opleiding – behandeling | 1 punt
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – &J/OG opleiding – diagnostiek | 1 punt
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – K&J/OG opleiding – overige taken | 0,5 punten

Accreditatie advocaten na deelname Congres Een Friese Wind

KieN kan als niet-erkende juridische instelling geen punten toekennen aan advocaten voor het KieN congres Een Friese Wind door Jeugdzorg. Wel kan een advocaat middels een bewijs van deelname aan ons congres zelf een aanvraag doen om punten te behalen. Voor het verkrijgen van een dergelijke mail kunt u zich richten tot congres@kien.nu.